Scientific Online Resource System

Social Medicine

Full Issue

View or download the full issue Untitled ()

Vol 27, No 1 (2019)

Healthcare policy

Възпроизводствените модели в България през периода 2001 – 2009 г. (един различен поглед) PDF
З. Тонева, Н. Михайлова 2-6
За „здрав смисъл“ и „здравословни ефекти“ на реформите в управление на здравеопазването (Защо и как конфликтът между здравеопазването като социално благо и пазарния модел на неговото управление ерозира системата) PDF
М. Сотирова 7-14
списание "Социална медицина" PDF
  i-iii

Social medicine

Възрастови промени в костите и ставите PDF
Вл. Овчаров 15-18
Медицина и здравеопазване (Есе) PDF
П. Цонов 19-27

Healthcare management

Иновативни методи и технологии за контрол на хронични заболявания PDF
Е. Георгиева, Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Т. Костадинова 28-31
Влияние на пациентските програми и терапевтичните обучения в хода на лечението на пациенти с хронични незаразни заболявания PDF
Е. Георгиева, Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Т. Костадинова 32-35

Informatics

Базов XML модел на трудово-медицински здравен запис PDF
Т. Кундуржиев, Н. Цачева, К. Любомирова, Д. Чаръкчиев, М. Стойчева, С. Великов 36-39
Електронно предписване на рецепти и модели за трансфер и обмен на данните в тях PDF
Св. Гълева, В. Белчева, Е. Григоров 40-45

Medical law

Къде търсят съдействие българските пациенти при нарушени права? PDF
Н. Джафер 46-48
Законодателството и лечителите в България PDF
И. Янева, Т. Каранешева 49-53

International cooperation

Програма Еразъм+ в Тракийски университет – едно повече от полезно сътрудничество PDF
К. Пеева 54-56

Culture and medicine

„В царството на Хигия“ на Николай Коростельов PDF
П. Цонов 57-58
От историята на американското здравеопазване PDF
Подбрал: П. Цонов 58-60

Font Size


|