Scientific Online Resource System

Social Medicine

No 3 (2014)

списание "Социална медицина" PDF PDF
  1

Accents

Втори национален симпозиум `Екзотични, регионално значими инфекциозни и паразитни болести. Коинфекции при HIV/AIDS и други инфекциозни болести` 13-15 юни, 2014 г., Цигов Чарк - Батак PDF
Д. Вучев 2
Актуална информация от НЦОЗА Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` PDF
НЦOЗA ДИРEKЦИЯ “НAЦИOНAЛНИ ЗДРAВНИ ДAННИ И EЛEKTРOННO 3

Social medicine

ECHI - здравни индикатори на Европейската общност PDF
Й. Aрнаудов 4-8
Регионални неравенства в първичната инвалидност поради слепота в Източна България PDF
Б. Ненкова, М. Пандова 9-12
Дългове при зависимите от психоактивни вещества - значим, но пренебрегнат социален проблем PDF
Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева 13-15
Регионални неравенства в смъртността в България PDF
В. Aтанасова 16-19

Culture and medicine

За Улрих Бек и последната му книга PDF
П. Цонов 12

Epidemiology

Оценка на риска при химическата безопасност на храните - зависимост доза-отговор PDF
Р. Вачкова-Петрова 20-23
Асоциация между тежко пушене и персоналитет при момичета в юношеска възраст PDF
Г. Чамова 24-27

Healthcare management

Профил на удовлетвореността на пациентите от професионалното поведение на общопрактикуващите лекари PDF
Н. Иванова, Д. Димитрова, Л. Kиров 28-32
Училището - здравословно работно място. Програми за безопасни училища на национално ниво и ниво организация PDF
Б. Ценова 33-36

Informatics

Социалното инженерство - заплаха за сигурността на информационните ресурси PDF
Ю. Kаракънева 37-40
Информационна система за питейните води в БЪЛГАРИЯ - необходимост, възможности и приложения PDF
Р. Петкова, В. Kамбурова 41-44

Anniversary

75 години навършиха проф. Божимир Давидов, проф. Милан Петров и доц. Цанко Пеевски PDF
Редколегия списание “Социална медиц 40

Medical law

Противоречия между медицинската и юридическата преценка на сътресението на мозъка със загуба на съзнание - необходимост от промени PDF
В. Доков, Д. Радойнова 45-46
Рационална аргументация и интерпретация в медицинската етика PDF
Aл. Стойчев 47-48

Font Size


|