Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 22, No 4 (2014)

списание "Социална медицина" PDF
  1

Accents

МУ-Варна интегрира всички системи за управление по проект по оперативна програма `Развитие на човешките ресурси PDF
Eкип на проекта Eкип на проекта 2
Актуална информация от НЦОЗА Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` Дейности като орган на статистиката на Дирекция "Национални здравни данни и електронно здравеопазване" при Националния център по обществено здраве и анализи PDF
Kр. Дикова 3
Годишно съдържание за 2014 година PDF
Социална медицина Социална медиц 46-47

Social medicine

Медицинската експертиза и инвалидността в област Видин PDF
A. Tосев 4-6
Възрастните хора и общественото здравеопазване PDF
A. Kерековска, Д. Ванкова, Н. Фесчиева 7-10
Еволюция на човешкия мозък PDF
Вл. Oвчаров 10-11

Epidemiology

Универсален термален климатичен индекс и връзката му с пътно-транспортните произшествия PDF
З. Спасова, Цв. Димитров 12-15
Влияние на недоносеността върху физическото и нервно-психическо развитие на децата до 3-годишна възраст PDF
М. Kамбурова 15-18
Делфи - методът, същност и изследователски опит PDF
Д. Ванкова 19-20
Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести PDF
Н. Събев, K. Панайотов 21-22
Експертна оценка на дейностите и компетентностите на промоция на здравето в училище PDF
Ст. Георгиева 23-25

Healthcare management

Роля на частно практикуващия лекар по дентална медицина за осигуряване на дентална помощ за деца и ученици PDF
Дж. Грозданова 25-27
Организация на денталната практика в пазарни условия PDF
K. Цоков 27-28
Една професия между две епохи: динамика и перспективи на денталната медицина в България между 1985 и 2015 г. PDF
Л. Kатрова 29-30
Приложение на невронните мрежи за оценяване на готовността за заплащане на лечението на ИБС PDF
E. Григоров, В. Белчева 31-33
Мнения и потребителска удовлетвореност от медицинските услуги на фонд за допълнително здравно осигуряване в България PDF
В. Aнгелов, В. Белчева, E. Григоров 34-37
Злоупотреба със студенти по медицина PDF
E. Георгиева 37-38

Informatics

Европейска информационна система за злокачествени заболявания - основни принципи и степен на развитие PDF
Н. Димитрова 39-40

Medical law

Съдебномедицинска литература в началото на XX век в България: "Наръчник по съдебна медицина" от д-р Н. Неделчев и адвокат П. Сапов PDF
Д, Радойнова, Д. Паскалев, Д. Петкова 40-42
Френски модел на клинична етична консултация - характеристики и примери PDF
С. Aлександрова-Янкуловска 43-45

History of Medicine

135 г. от основаването и 130 г. от именуването на Александровска болница PDF
П. Цонов 48

IN MEMORIAM

Почина проф. Тодор попов (1937 - 2015 г.) PDF
A. Михайлова 11
Почина Жечка Аврамова (1946 - 2014г.) PDF
CM CM 33

Font Size


|