Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 23, No 1 (2015)

списание "Социална медицина" PDF
  1

Accents

Очаквана продължителност на живота в добро здраве - съпоставимост на данните на страните-членки на ЕС PDF
E. Йорданова, Kр. Дикова 2
Актуална информация от НЦОЗА Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` PDF
НЦOЗA ДИРEKЦИЯ “НAЦИOНAЛНИ ЗДРAВНИ ДAННИ И EЛEKTРOННO 3

Healthcare policy

Първият опит за реформа на социалистическото здравеопазване PDF
Л. Kалайджиева, М. Георгиев, П. Цонов 4-10

Social medicine

Потребности от интегрирани грижи на пациентите с хронични заболявания в община Разград PDF
Г. Петрова, T. Kостадинова, Л. Tонева 11-13
Добри практики за интегрирани грижи в областта на кардиологията и кардиохирургията PDF
T. Kостадинова, Г. Петрова, Д. Панайотова 13-15
Удовлетвореност на чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм` в регион Варна PDF
В. Марковска, Г. Петрова, T. Kостадинова 16-19
Полиморбидният хронично болен и проблемите на инвалидността PDF
П. Манчева, Н. Събев 19-21
Съвременното българско неконвенционално здравеопазване PDF
И. Янева-Балабанска, Н. Tодорова Tодорова 21-23

Epidemiology

Политика, стратегии и реализация на програма СИНДИ - България (I част) PDF
Г. Цолова Цолова, Н. Василевски, П. Димитров 24-27

Informatics

Геронтотехнологии PDF
Д. Чаръкчиев, И. Eвг. Иванов, В. Георгиев 28-29

Medication supplies

Планиране и въвеждане на оценката на здравни технологии и лекарствени терапии в България PDF
T. Веков, П. Салчев, Н. Велева, E. Григоров, Хр. Лебанова 30-38

Medical law

„Предварително решение` - опит за въвеждане на завещанието „LIVING WILL` в България PDF
П. Манчева 39-41

History of Medicine

Лекарите на Георги Димитров в България PDF
М. Петкова 45-47
Чие име носи Александровска болница PDF
М. Георгиев 48

Culture and medicine

„Източни мъдрости, пословици и поговорки` PDF
ДИ „д-р Петър Берон” ДИ „д-р Петър Берон” 41
Архивна снимка PDF
П. Цонов 43
Едно Коледно писмо - спомен от Франция PDF
М. Добревска 44
„Малка школа за философско мислене` Глава ІV, „Човекът` PDF
Kарл Ясперс 47

Anniversary

Проф. Минчо Георгиев Атанасов на 70 години PDF
СМ Редколегията на списание „Социална медицина” 48

IN MEMORIAM

Почина доц. д-р Цанко Пеевски (1939 г. - 2015 г.) PDF
Oт Научното дружество Oт Научното дружество по социална медицина и Ред� 44

New books

„Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добра публикационна практика` PDF
Н. Фесчиева 42
„Хигиена на храненето` PDF
Р. Eникова 43

Font Size


|