Scientific Online Resource System

Social Medicine

Белчева, В.

 • No 4 (2014) - Healthcare management
  Приложение на невронните мрежи за оценяване на готовността за заплащане на лечението на ИБС
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2014) - Healthcare management
  Мнения и потребителска удовлетвореност от медицинските услуги на фонд за допълнително здравно осигуряване в България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3 (2015) - Medication supplies
  Прекласифициране на лекарствени продукти - поява и развитие на концепцията
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2019) - Informatics
  Електронно предписване на рецепти и модели за трансфер и обмен на данните в тях
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|