Scientific Online Resource System

Social Medicine

Гончев, В.

  • No 3 (2015) - Social medicine
    Обществено здраве и национална сигурност: някои съвременни аспекти на извънредните ситуации в общественото здраве
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|