Scientific Online Resource System

Social Medicine

Aтанасова, В.

  • Vol 24, No 3/4 (2016) - Epidemiology
    Междуобластни варирания в смъртността от болести на органите на кръвообращението в България (2000-2012 г.)
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|