Scientific Online Resource System

Social Medicine

Грънчарова, Г.

 • No 3 (2015) - Healthcare management
  Онкологичната болка - един нерешен медико-социален проблем
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Social medicine
  Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990-2015)
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Epidemiology
  Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест
  Abstract

Font Size


|