Scientific Online Resource System

Social Medicine

Oнчев, Г., Bulgaria

  • No 1 (2014) - Economics
    Етапи на провеждане на здравно-икономическите анализи -обзор
    Details  PDF
  • No 1 (2014) - Medical law
    Петко и стигмата - от полицейски провал към злоупотреба с психиатрията
    Abstract  PDF

Font Size


|