Scientific Online Resource System

Social Medicine

Деков, Д.

  • No 4 (2017) - Medical law
    Медико-биологични признаци на телесните повреди (Проучване на съдебномедицинската практика по архивен материал)
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|