Scientific Online Resource System

Social Medicine

Янчев, Д.

  • No 3/4 (2018) - Epidemiology
    Сравнителен анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно въвеждането на данък `вредни храни`
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|