Scientific Online Resource System

Social Medicine

Герджиков, И.

 • No 4 (2015) - Social medicine
  Социална значимост на психическите и физическите промени при пациентите с онкологични заболявания в устната кухина
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Epidemiology
  Проучване на качеството на живот при пациенти със следрезекционни протези на горната челюст
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Влияние на ортодонтските фиксирани апарати върху някои фази от дъвкателния цикъл
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|