Scientific Online Resource System

Social Medicine

Гетова, И.

  • No 2 (2016) - Informatics
    Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|