Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kапинчева, И.

  • No 2 (2018) - Social medicine
    Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина` - история, същност и място в общественото здравеопазване
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|