Scientific Online Resource System

Social Medicine

Tакоров, И., ВМА, София, Bulgaria

  • No 1 (2014) - Epidemiology
    Ранжиране на риска, свързан с факторите, влияещи на преживяемостта на оперираните със синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином
    Abstract  PDF

Font Size


|