Scientific Online Resource System

Social Medicine

Богданова, Л.

  • No 3 (2015) - Medication supplies
    Изграждане на примерен мониторинг план за клинично изпитване, използващо `мониторинг, основан на оценка на риска` като метод за контрол на качеството
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|