Scientific Online Resource System

Social Medicine

Георгиева, Л.

 • No 2 (2015) - Social medicine
  Съвременни политики за промоция на здраве на работното място
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3 (2015) - Healthcare management
  Стрес при обучението по медицина
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Social medicine
  Непридържането към предписаната от лекаря терапия - европейски и световен проблем
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Social medicine
  Възникване и развитие на спешния медицински транспорт
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Healthcare management
  Теоретични основи на професионалния стрес и Бърнаут синдрома
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Informatics
  Знания, комуникация с медицинските специалисти и нагласи за явяване на преглед сред граждани, подлежащи на онкологичен скрининг
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|