Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kатрова, Л.

 • No 4 (2014) - Healthcare management
  Една професия между две епохи: динамика и перспективи на денталната медицина в България между 1985 и 2015 г.
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - History of medicine
  25 години Катедра „Обществено дентално здраве` - постижения, предизвикателства, перспективи` - 19.11.2016 г.
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2017) - Healthcare management
  Очаквания на денталните лекари в България от тяхната професионално-съсловна организация 20 години след възстановяване на дейността и
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|