Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kатрова, Л., Bulgaria

  • No 2 (2014) - Medical law
    Деонтология и професионализация, реалности и предизвикателства пред лекарите в българия в началото на XXI век
    Details  PDF

Font Size


|