Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kиров, Л.

  • No 3 (2015) - Healthcare management
    Влияние на професионалната среда върху мотивацията и поведението на общопрактикуващите лекари в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|