Scientific Online Resource System

Social Medicine

Велева, Н.

  • No 1 (2015) - Medication supplies
    Планиране и въвеждане на оценката на здравни технологии и лекарствени терапии в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2 (2018) - Economics
    Анализ на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности на Районната здравноосигурителна каса - Плевен
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|