Scientific Online Resource System

Social Medicine

Джафер, Н.

 • No 4 (2015) - Social medicine
  Нагласи за профилактика на онкологични заболявания сред жените в България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2017) - Healthcare management
  Картографиране и достъп до здравни грижи на деца и юноши от уязвими общности с фокус върху ромското население
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2018) - Informatics
  Проблеми при регламентацията на достъпа и защитата на личните данни при електронното здравно досие - европейски опит
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Social medicine
  Проблеми на българската здравна система според жалбите и сигналите на пациентите към КЗД, ИAМО и съда
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2019) - Medical law
  Къде търсят съдействие българските пациенти при нарушени права?
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|