Scientific Online Resource System

Social Medicine

Щерева-Николова, Н.

  • No 2 (2015) - Healthcare management
    Комуникацията и правото на информираност като основен компонент на информираното съгласие
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|