Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kирова, П.

  • No 3 (2015) - Social medicine
    Интегрирана система за подобряване и опазване на общественото здраве в Англия
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 4 (2017) - Healthcare management
    Нормативна рамка на партньорствата за обществено здраве в общините
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|