Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kрумов, Св.

  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|