Scientific Online Resource System

Social Medicine

Балкански, Ст.

  • No 2 (2016) - Informatics
    Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|