Scientific Online Resource System

Social Medicine

Бекярова, С.

  • No 3 (2015) - History of medicine
    История на обучението по превантивна медицина в Европа през първата половина на XX век
    Details  PDF (Bulgarian)
  • No 3/4 (2016) - History of medicine
    Ролята на музеите по история на медицината за професионалното възпитание на студентите в медицинските университети
    Details  PDF (Bulgarian)

Font Size


|