Scientific Online Resource System

Social Medicine

Георгиев, С.

  • No 2-3 (2017) - Medical law
    Европейското законодателство за проследяване на лекарствената безопасност - анализ на съобщения за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|