Scientific Online Resource System

Social Medicine

Aлександрова-Янкуловска, С.

 • No 4 (2014) - Medical law
  Френски модел на клинична етична консултация - характеристики и примери
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3 (2015) - Healthcare management
  Онкологичната болка - един нерешен медико-социален проблем
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2016) - Social medicine
  България с награда за клинична етика за 2016 г. - проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2016) - New books
  Клинична етична консултация
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Social medicine
  Промоция на здравето - 30-годишна практика и акценти за бъдещо развитие
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Social medicine
  Представяне на факултет „Обществено здраве` при Медицински университет - Плевен на IX-та eвропейска конференция по обществено здраве - научни аспекти
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Healthcare management
  Потребности на бременните жени от акушерски грижи
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Social medicine
  Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990-2015)
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Epidemiology
  Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест
  Abstract
 • No 2 (2018) - Healthcare policy
  За Конгреса по палиативни грижи на Папската академия за живот
  Details  PDF (Bulgarian)

Font Size


|