Scientific Online Resource System

Social Medicine

Tончева, С.

 • No 2 (2015) - Informatics
  Информираност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Повишаване на качеството на обучение на студентите от специалност „Зъботехник` в Медицински колеж - Варна в отговор на изискванията на пазара на труда
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Social medicine
  Aкценти в здравните грижи
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Social medicine
  Приложимост на супервизия в сестринството в България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Healthcare management
  Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев` - Русе, МБАЛ - Шумен и МБАЛ - Благоевград
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Healthcare management
  Една рецензия за значимостта на човешките ресурси
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|