Scientific Online Resource System

Social Medicine

Костадинова, Т.

  • No 1 (2019) - Healthcare management
    Иновативни методи и технологии за контрол на хронични заболявания
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 1 (2019) - Healthcare management
    Влияние на пациентските програми и терапевтичните обучения в хода на лечението на пациенти с хронични незаразни заболявания
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|