Scientific Online Resource System

Social Medicine

Бургазлиев, Хр.

 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Анализ на тенденциите в развитието на аптечния сектор и дефиниране на новите предизвикателства
  Abstract
 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Social medicine
  Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Social medicine
  Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Medical law
  Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г.
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|