Scientific Online Resource System

Social Medicine

Tончев, Цв.

  • No 4 (2015) - Healthcare management
    Повишаване на качеството на обучение на студентите от специалност „Зъботехник` в Медицински колеж - Варна в отговор на изискванията на пазара на труда
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|