Scientific Online Resource System

Social Medicine

Tърпоманова, Цв.

 • No 3 (2015) - Social medicine
  Училищната среда като социален фактор, моделиращ агресивното поведение на учениците
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2016) - Healthcare management
  Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Healthcare management
  Програми за поддържащо лечение с метадон хидрохлорид за пациенти с високорисково поведение: специфики, проблеми и перспективи
  Abstract
 • No 1 (2018) - Healthcare management
  Комплексен подход за решаване на социално значимия здравен проблем „зависимост към наркотични вещества`
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Epidemiology
  Сравнителен анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно въвеждането на данък `вредни храни`
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Informatics
  Информираност, отношение и готовност на българина за използване на методите на източната медицина
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|