Scientific Online Resource System

Social Medicine

Делийски, Ц.

  • No 2-3 (2017) - Economics
    Развитие на фармакоикономиката в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 3/4 (2018) - History of medicine
    Разстоянието между мечти и реалност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите жени фармацевти в България?
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|