Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kерековска, A.

 • No 4 (2014) - Social medicine
  Възрастните хора и общественото здравеопазване
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Healthcare management
  Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - Medical law
  Тенденции в собствеността върху пациентската информация
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|