Scientific Online Resource System

Social Medicine

Григоров, Eвг.

  • No 2-3 (2017) - Medical law
    Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|