Scientific Online Resource System

Social Medicine

Eкип на проекта, Eкип на проекта

  • No 4 (2014) - Accents
    МУ-Варна интегрира всички системи за управление по проект по оперативна програма `Развитие на човешките ресурси
    Details  PDF (Bulgarian)

Font Size


|