Scientific Online Resource System

Social Medicine

Георгиева, E.

 • No 4 (2014) - Healthcare management
  Злоупотреба със студенти по медицина
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 3 (2015) - Healthcare management
  Стрес при обучението по медицина
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Модели за интегрирани грижи при пациенти с артроза в Канада
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Удовлетвореност на пациентите от лабораторните услуги в извънболничната помощ в Североизточна България
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|