Scientific Online Resource System

Social Medicine

Йорданова, E.

  • No 1 (2015) - Accents
    Очаквана продължителност на живота в добро здраве - съпоставимост на данните на страните-членки на ЕС
    Details  PDF (Bulgarian)

Font Size


|