Scientific Online Resource System

Social Medicine

Христов, E.

 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Анализ на тенденциите в развитието на аптечния сектор и дефиниране на новите предизвикателства
  Abstract
 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Social medicine
  Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Social medicine
  Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Economics
  Развитие на фармакоикономиката в България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2018) - History of medicine
  Разстоянието между мечти и реалност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите жени фармацевти в България?
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|