Scientific Online Resource System

Social Medicine

Янков, E.

  • No 1 (2017) - Healthcare management
    Анализ на мнението на пациентите за комплексните дългосрочни грижи в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|