Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kаишева, E.

  • No 3/4 (2018) - Epidemiology
    Определяне на тежестта на изгарянето и причинената от него телесна повреда: BAUX срещу AIS
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 3/4 (2018) - Epidemiology
    Характеристики на изгарянията в детска възраст
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|