Scientific Online Resource System

Social Medicine

Eгурузе, K.

  • No 4 (2017) - Healthcare management
    Информираност на медицинските сестри относно провеждащия се скрининг за карцином на гърдата у нас и в Европа
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|