Scientific Online Resource System

Social Medicine

Tашков, K.

  • No 2-3 (2017) - Economics
    Фармакоикономически проучвания на фармакотерапията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Влияние на терапевтичния режим върху съгласието с терапията при пациенти с хронични заболявания в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|