Scientific Online Resource System

Social Medicine

Василев, M.

  • No 2 (2016) - Healthcare policy
    Коментар върху Европейския доклад за наркотиците - 2016 г.
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2 (2016) - Informatics
    Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|