Scientific Online Resource System

Social Medicine

Вуков, M.

  • No 3/4 (2016) - Informatics
    Изследователския процес в медицината и здравеопазването и ролята и значението на биостатистиката
    Details  PDF (Bulgarian)

Font Size


|