Scientific Online Resource System

Social Medicine

Георгиев, M.

 • No 1 (2016) - History of medicine
  Българската медицина в Средновековието
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2016) - History of medicine
  Българската медицина в Средновековието
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - New books
  „АМУЛЕТЕН СВИТЪК - ЛЕКАРСТВЕНИК" от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев`, Cod.D.Tril.1 от 1838 г.
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2017) - New books
  „Историята на академичното медицинско образо вание в България`
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|