Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kамбурова, M.

 • No 3/4 (2016) - Social medicine
  Представяне на факултет „Обществено здраве` при Медицински университет - Плевен на IX-та eвропейска конференция по обществено здраве - научни аспекти
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Social medicine
  Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990-2015)
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2018) - Social medicine
  Здраве на мигрантите и малцинствата` - новаторска дисциплина в сферата на общественото здраве
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2018) - Social medicine
  Здравето на мигрантите и малцинствата във фокуса на световното и европейското обществено здраве
  Details  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2018) - Economics
  Анализ на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности на Районната здравноосигурителна каса - Плевен
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|