Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kамушева, M.

  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Лечението на пациенти с редки заболявания в България - законодателни изисквания и икономически характеристики
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2-3 (2017) - Healthcare management
    Методи за оценка на качество на живот при пациенти, оперирани от херния
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|